Групова терапия

групова психотерапия

Ако се замислим, всеки от нас живее в някакво групово обкръжение – семейство, училище, работно място, различни групови организирани дейности. Това е средата, в която ние сме израствали и сме се развивали като човешки същества.

Групите помагат на хората да научат повече за себе си и да подобрят своите отношения с другите. Груповата терапия е място, където вие идвате заедно с други хора, за да споделите своите проблеми или грижи и да получите полезна  обратна връзка както от терапевта, така и от всички участници в групата.

Колкото и да е трудно да се приеме тава в началото, и да се отговори на въпроса „как слепецът ще води слепец”, опитът показва, че ако групата се развива добре, всички съмнения отпадат и групата става среда взаимно изследване и взаимна помощ.

За кого е полезна груповата психотерапия?

Както и в индивидуалната терапия, така и от груповата терапия могат да имат полза пациенти с много различни проблеми. Най-често тя е насочена към чувствата на изолация и самота; проблемни отношения с родители и авторитети, приятели и интимни партньори; депресия и тревога; стрес и травми; зависимост и други поведенчески проблеми. Груповата терапия помага на хората да направят значими промени в поведението отначало в безопасните условия на групата, а после да пренесат промените извън групата в реалните жезнени условия.

Какви са ползите и общите цели на всяка групова терапия:

Груповата терапия е полезна в много насоки, тя може да даде на всички участници:

 • Подобряване на отношенията с другите
 • Подобряване на уменията за ефективна комуникация
 • Разбиране на собстветите чувства породени в общуването
 • Намаляване на поведението извън контрол
 • Развиване на адаптивни поведения
 • Осъзнаване на своите силни страни и повишаване на самочувствието
 • Осъзнаване последиците от негативното поведение

Груповата сесия

Първата важна задача на терапевта е да обясни и осигури на всички членове на групата, че дискусиите в групата са абсолютно конфиденциални, че времето е равномерно разпределено между всички членове на групата, че активното участие е важно за резултата, и че от участниците се очаква уважително и доброжелателно отношение към всички.

Терапевтът приема отговорност за всеки член на групата и за грпата като цяло.  Типичната сесия продължава 75-90 минути.

Как помага групата?

Членовете работят заедно като изразяват своите проблеми, чувства и идеи толкова свободно колкото е възможно. Те създават различни отношения помежду си, наблюдават себе си и другите, дават и приемат вербална и невербална обратна връзка. Така в групата тук-и-сега те разбират по какъв начин създават едни или други отношения, както и последствията от свото поведение.

Груповата терапия е микрокосмос на по-широкия социален свят, в който членовете на групата:

 • Разкриват своите преживявания и потребности пред група от доброжелателни хора;
 • Повишават разбирането за това как другите изразяват своите чувства
 • Създават отношения с нови хора като същевременно се наблюдават как го правят
 • Научават разликата между социално неподходящо и социално подходящо поведение
 • Развиват чувство за сигурност, доверие и общност, което подобрява общуването
 • Виждат връзката между поведението си в групата и проблеми в живота

Какво ще стане, ако на мен не ми е комфортно да обсъждам проблемите си с други хора?

Не е необичайно да се чувствате трудно или притеснено, когато за пръв път участвате в група. Не се притеснявайте, скоро вие ще започнете да развивате чувство на интерес и доверие. Много пациенти споделят, че груповата терапия предоставя много релаксация, защото им позволява да говорят с други хора, които преживяват подобни проблеми.

Резервирайте час за сесия