Психотерапия онлайн

онлайн психотерапия

Online Psychotherapy

Как се провежда онлайн психотерапия

Интернет вече e във всички сфери на живота и ежедневието ни и ние всекидневно го използваме учене, работа, комуникиране или пазаруване. Търсенето на начини за специализирана помощ и самопомощ при психически и емоционални проблеми става все по-разпространено, но и лесно.

Чрез Интернет Вие и Вашите близки, можете да получите изчерпателна информация за заболявания като депресия, панически атаки, тревожност и много други, както и да развиете необходимите умения за справяне с тях.

В моите онлайн-курсове аз ще Ви водя и ще Ви показвам стъпка по стъпка стратегиите за преодоляване на конкретния психически проблем, като освен това ще Ви поставям задания, които Вие трябва самостоятелно да пробвате и обработите. Онлайн-курсовете са базирани на принципите и методите на психотелесната психотерапия.

Какво представлява онлайн психотерапията?

Онлайн терапията е съвременен и удобен начин да се погрижите за психичното си състояние и здраве. При онлайн психотерапията психотерапевтът или психологът провеждат съответно психотерапия или психологическо консултиране чрез използването на интернет. Тя е много удобен вариант за хора, които пътуват често, заети за през по-голямата част от времето или живеят в чужбина. Освен всичко това – онлайн психотерапията дава възможност да се провеждат и консултации в които могат да участват групи служители на фирми. Чрез специално разработени методики служителите се обвързват по-пълно с фирмените цели и изграждат ценностна система, която им осигурява яснота в насоките на дейност. Членовете на екипа разбират как тяхната работа се вписва в общата работа, с какво допринасят за постигането на стремежите на организацията, по-отдадени са на нейната мисията и се придържат към общата визия за развитие на фирмата.

Как се провеждат сесиите при онлайн психотерапията? Инструменти за онлайн психотерапия.

Основните инструменти за провеждане на онлайн психотерапия/ консултиране са:

  • Интернет видеоконферентна връзка или телефония /Viber, Skype, Messenger, Whatsapp, Zoom, Microsoft Teams и други програми/;
  • Електронна поща (e-mail);
  • Чат в реално време или съобщения (Instant Messaging);

Дистанционното общуване между психотерапевт и клиент не е нова концепция. Зигмунд Фройд много често е използвал писането на писма със своите пациенти/ клиенти, за да общува с тях.

Ръстът в онлайн консултирането и психичноздравните услуги доведе до създаването на Международно общество по онлайн психично здраве (International Society for Mental Health Online).

Онлайн психотерапията и онлайн консултирането придобиват все по-голяма популярност, подкрепа и разпространение сред хората, които се нуждат от предоставянето на подобна помощ в цял свят.

Какви са предимствата на онлайн терапията?

  • Предоставяне на възможност за психотерапия от всяко удобно място и по всяко удобно време. В България има населени места, където психотерапевтичните услуги не са добре развити, но благодарение на онлайн терапията на клиентите се осигурява достъп до специалисти в удобно за двете страни време. Също така – много българи се намират в чужбина и понякога изпитват потребност от споделяне, изслушване, разбиране и помощ на родния си език. Много от българите в чужбина се затрудняват да говорят езика, на който хората общуват в държавата, в която пребивават или живеят и терапията на майчиния им език е единственото работещо решение.
  • Онлайн психотерапията е много удобна. Удобството идва и от това, че ще можете да „посещавате“ своя психотерапевт от дома си, офиса си… дори и от колата си (разбира се, когато тя е паркирана на удобно и безопасно място). Някои хора се чувстват по-защитени и по-сигурни, когато са на „своя територия“. Някои от тях са  по-притеснителни и не могат да се отпуснат на чуждо място и по тази причина не желаят да посещават психотерапевт лице в лице.
  • Спестяване на време и от разходи за транспорт. Чрез онлайн терапията се спестява време, защото липсва предвижването, което струва пари. Това важи особено за градовете с много население, където разстоянието до кабинета на психотерапевта може да е твърде голямо.
  • Дискретност. Онлайн терапията подсилва дискретността, защото се извършва от разстояние посредством различни способи.
  • Достъпност за хората с увреждания. Онлайн психотерапията е удобна и достъпна за хора с физически увреждания, някои от които нямат възможност да посещават психотерапевта в неговия кабинет.
Резервирайте час за сесия