Какво представлява пристрастяването?

психотерапия

психотерапия

Пристрастяване

Пристрастяването е процес на създаване на психическа и/или физическа зависимост към определено вещество или действие. Обикновено пристрастяването е процес, който се развива с времето. Пристрастяването може да се разглежда и като продължаване употребата на вещество или извършването на дейността, въпреки негативните последствия, свързани с тях. Удоволствието и насладата, които са изпитани първоначално, при продължителна употреба на веществото или дейността, води до необходимост от употребата им, за да се възвърне нормалното състояние (състоянието преди започването).

Източник: Wikipedia

Какво е пристрастяване?

Пристрастяването е психологическа и физическа неспособност да спрете да консумирате химикал, наркотик, дейност или вещество, въпреки че ви причинява психологическа и физическа вреда.

Терминът зависимост не се отнася само до зависимост от вещества като хероин или кокаин. Човек, който не може да спре да приема определено лекарство или химикал, храна, алкохол също се води зависим.

Някои зависимости също включват невъзможност да спрете да участвате в дейности, като например хазарт, хранене или работа. При тези обстоятелства човек има поведенческа зависимост.

Пристрастяването е хронично заболяване, което също може да бъде резултат от приема на лекарства. Прекомерната употреба на предписани опиоидни болкоуспокояващи, например, причинява 115 смъртни случая всеки ден в Съединените щати.

Когато човек изпитва пристрастяване, той не може да контролира как използва вещество или участва в дадена дейност и става зависим от него, за да се справи с ежедневния живот.

Повечето хора започват да употребяват наркотици или първо участват в дейност доброволно. Пристрастяването обаче може да поеме и да намали самоконтрола. Не всеки, който злоупотребява с вещество, има пристрастяване. Наркоманията и злоупотребата с наркотици са различни. Злоупотребата се отнася до неправилна, прекомерна или нетерапевтична употреба на вещества, променящи тялото и ума. Въпреки това, не всеки, който злоупотребява с вещество, има зависимост. Пристрастяването е дългосрочната невъзможност за прекратяване на приема на това към което сте зависими.

Резервирайте час за сесия