Психологично консултиране

психологично консултиране

Какво представлява психологичното консултиране?

Ако изпитвате постоянни трудности да постигате основните цели във вашия личен живот, тогава психологичното консултиране ще ви даде възможност да изследвате тези проблеми със специалист, който е обучен да оказва такава помощ, и да ви съпровожда в този труден път.

Психологичното консултиране е основно насочено към работа с конкретни жизнени проблеми, работи с тях чрез регулярно изследване и обсъждане и заема относително кратък интервал от време от няколко седмици. На клиента се предоставя възможност да говори свободно за своите важни поведенчески и емоционални проблеми с квалифицирано и независимо / обективно лице по начин, който е различен от доброжелателния светски разговор на обичайната социална ситуация.

Терапевтът има задачата да поддържа терапевтичната рамка на срещите, което означава, че той носи отговорността обсъждането на проблемите да става на адекватна дълбочина и обратната връзка да носи личен смисъл и терапевтична полза.

Използват се различни техники – интерперсонални, динамично-ориентирани, центрирани на личността, когнитивно-поведенчески и други, които се прилагат в безопасно, подкрепящо и конфиденциално пространство.

Често се случва, че самото споделяне на болезнени преживявания пред някого, който е независим и който няма да ви осъди или критикува вече носи полза.

Психологичното консултиране може да бъде анализиране на вашите мисли, чувства и поведения. Това е активен процес, който ще ви направи способни да разберете по-добре трудностите, които срещате, ще повиши увереността в собствените ви способности, и по такъв начин ще ви помогне да достигнете до по-добро решение и по-ясна перспектива за бъдещето.

Консултирането може да включва идентифициране на нови поведенчески възможности и избор между тях, научаване на нови умения за по-добро справяне с проблемите, постигане на по-добро разбиране на това, което се случва в ежедневието, или предоставяне на подкрепа докато се възстановявяте от травматични или стресови събития.

Резервирайте час за сесия