Корпоративен тиймбилдинг

Тиймбилдинг

Teambuilding

Най-трудното изпитание за ръководството на всяка фирма, институция или предприятие винаги е било това да осигурят прецизност на обединените усилия и контрол върху колективната дейност на екипа си. За постигането на тези цели психолози са разработили методики за тиймбилдинг, чрез които да се подобри и улесни работата на голяма група от хора.

Сплотяването на екип от много различни характери и личности е трудна задача и без условия, които да спомогнат сработването между колегите няма как да се постигнат добри резултати. Тиймбилдингът предоставя тези условия и дава възможност за лесно и приятно преодоляване на проблема с колективната дейност и разрешаването на потенциални скрити конфликти в екипа.

Какво представлява тийм билдинга?

Думата “team building” произлиза от английски език и се превежда като „изграждане на екип”.

Според английската версия на уеб – енциклопедията Wikipedia.org, изграждането на екип се отнася до широк набор от дейности – (обикновено в бизнес контекст) и за подобряване на екипното представяне (производителността на труда). Това би могло да се постигне посредством различни практики, които варират от обикновени упражнения за взаимност, сплотяване и съвместна работа, до сложни симулации и целодневни изолирани занимания с цел изграждането на екип (включително групова оценка и групови динамични игри), които обикновено се изразява в комбинация от горепосочените техники.

Изграждането на екип е залегнало в теорията и практиката на организационното развитие, но може да се прилага и спрямо спортни екипи, училищни групи, и много други. Тиймбилдинга не бива да се бърка с “екипните развлечения”, които включват занимания за екипи, които имат строго развлекателна цел. Изграждането на екип е важен фактор във всяка среда, като фокусът му е върху специализиране с цел да се извлече най-доброто от един екип, за да се осигури самостоятелно развитие, положителна комуникация, лидерски умения и умение за работа в близост между отделните членове като отбор за решаването на проблем.

Тиймбилдингът е процес, който позволява развитието на колективни ценности в една организация, институция или фирма. Ценностите могат да бъдат както единство, взаимна зависимост, така и участие. Те се постигат чрез тип игри, често от колективен характер, благодарение на които участниците култивират способността си да работят в екип. Тийм билдинг е важен фактор за всяка среда, чиято цел е да извади най-доброто от екипа, за да се осигури развитие, положителна комуникация, ръководни умения и способността за сътрудничество.

Когато говорим за тиймбилдинг, нямам как да пропуснем, че обичайното място за провеждането му е извън офиса, но когато екипа няма тази възможност, при наличието на много работа, тиймбилдинг може да се организира и на работното място.

Организирането на различни тиймбилдинг игри разнообразява ежедневието на екипа във фирмата.

Какви са видовете тиймбилдинг?

  • Аналитичен тийм билдинг
  • Indoor тийм билдинг
  • Outdoor тийм билдинг

Аналитичен тиймбилдинг

Основна задача на аналитичния тиймбилдинг е повишаването на ефективността на отделните членове на групата, чрез което ще се повиши общата ефективност на целия екип. Метод за постигане на тази цел е участието в различни симулативни игри, представляващи скрит паралел с реалния корпоративен живот. Най-често тези програми акцентират върху подобряването на работата в екип, уменията за вземане на решения в динамична среда, анализ на информацията при недостиг на време, работа в условия на конкуренция, подготовка и планиране, способност за определяне на приоритети, пределно полезна организация на труда и човешкия ресурс и акцент към детайлите.

Участниците са поставени в ситуация на тясна вътрешноекипна комуникация, чрез която ясно проличават различните роли на членовете на екипа. Индивидуалното поведение и груповата динамика биват анализирани след края на самото мероприятие като клиентът може да получи детайлен писмен доклад за направените наблюдения и заключения след края на събитието.

Indoor тиймбилдинг

Indoor игрите имат различно времетраене и динамика. Те са удачен спътник за всяка корпоративна среща и тиймбилдинг семинар, а екипните ползи, които съдържат, се пренасят неусетно от залата в офиса. Indoor програмите могат да обслужват различни фирмени цели. Поради тази причина има редица предложения – бизнес ориентирани, креативни, арт, иновативни, физически натоварващи, артистични, енергизиращи, релаксиращи и др.

Тези идеи и концепции подлежат на адаптация към специфичните характеристики на всяка група. Проведените упражнения от една страна носят чисто практически позитиви (спомагат за подобряването на колективната работа, мотивацията и др.), а от друга, в чисто емоционален план – имат силен заряд.

Outdoor тиймбилдинг

Състезателни, приключенски, ролеви, екстремни, иновативни, детективски, откривателски и физически натоварващи… Това са най-забавните начини за правене на тийм билдинг! Тяхното въздействие хармонично се допълва с прекрасната природа и заедно изграждат редица важни екипни позитиви. Богатата гама игри на открито дава уникалната възможност на групата да бъде гъвкава в избора си по отношение на времетраене, местоположение и динамика на събитието.

Интерактивният характер на тези програми по удивителен начин съчетава полезното с приятното и без съмнение е удачен спътник за всяко корпоративно събитие.

Този тип тиймбилдинг, може да се проведе на море, в планина, на река… Колкото е възможно по далече от големия град и работната среда. От психологична гледна точка, това допълнително създава по-добри условия за провеждането му. Именно затова, този тип за правене на тиймбилдинг е най-разпространен и успешен.

Позовавайки се на начина по който една такава извънработна среща влияе върху вътрешната комуникация на дадена организация, можем да обобщим, че тиймбилдингът е една нова, много успешна възможност за сплотяване на работния екип, в следствие на, която работния процес се подобрява значително.

Позволявайки на екип от професионалисти в дадена област да обединят усилията в различни емоционални ситуации и да покажат своите неподозирани способности, тиймбилдинга дава възможност колективната дейност да се превърне в по-приятно, леко и интересно занимание. Участието в различни тиймбилдинг игри предлага на колектива много възможности за възникване на уникални и весели ситуации, които допринасят за сближаване и опознаване. Изпитанията и конкурентния характер на ти билдинга позволяват на всеки участник да прояви личността си в невиждана до сега за колегите му светлина. Всичко това допринася изключително много за по-креативната дейност, както и за по-лесната комуникация между колектива, което е основен фактор за успешните резултати на фирмата. Но преди всичко тийм билдинг се свързва с много усмивки, положителни емоции и победи, което успешно повишава производителността на труда и устойчивостта на екипа спрямо проблеми и кризи.

Резервирайте час за сесия