Диана ГиноваПсихолог - психотерапевт

с дългогодишна практика в индивидуалното психотерапевтично консултиране, груповата психотерапия, корпоративните тренинги и тиймбилдинги

Индивидуална психотерапия


Работата с психотерапевт представлява дълбинно изследване на начина, по който мислите и убежденията са свързани с емоциите и как всичко това влияе върху поведението на човека. Идеята е не само да разберем защо и как се случват нещата, но и да търсим алтернативи на поведението и да изработим нови умения за справяне в с различни ситуации и с живота като цяло.

Индивидуалната психотерапия ще ви помогне да преодолеете възникнала депресия, тревожност, безпокойство, проблеми в личния живот или работата ви. Тя също така повлиява много добре на различните видове хранителни разстройства като анорексия, булимия, хиперфагия, прегорексия и други.

Също така, чрез различни техники, психотерапевтът подпомага преодоляването на стрес, раздялата със или загубата на близък човек, панически атаки и проблеми в общуването.

Психотелесната аналитична психотерапия показва много добри резултати при лечението на различните видове зависимости, като алкохолизъм, наркотична зависимост, хазартна зависимост и други.

 

Групова психотерапия

Групата е аналог на социалната среда. Но един аналог, в който самата среда защитава участващите заради наличието на водещ – професионалист и правила, с които участниците са се ангажирали. В тази защитена среда участниците могат да експериментират с поведение, което им е трудно, да изразяват емоциите си, да се отстояват, да поемат социални рискове и да се учат. Освен това - в тази защитена група човек може да се отпусне и да сподели с психотерапевта и с другите участници своите преживявания без да се притеснява, че може да получи негативни емоции, оценки и обратна връзка.

В груповата психотерапия се разглеждат реалните взаимоотношения на всеки човек с околните. Тя може да бъде провеждана паралелно с индивидуалната психотерапия, което много ускорява и подсилва нейните резултати.

По време на груповата терапия се придобиват нови модели на поведение за справяне с проблемни ситуации и всички те водят до промени, които и най-дългосрочната терапия не може да постигне.

От обратната връзка, получавана от другите участници в групата всеки човек може да погледне себе си отстрани и да види как реагира под напрежение или при трудни ситуации от живота си.

 

Корпоративни тренинги и тиймбилдинги

Тиймбилдинга предлага различни игри, които целят мотивиране и сплотяване на екипа и повишаването на ефективността му. Той също така дава възможност на служителите да покажат своите индивидуални качества и умения за работа в екип.

Тренингът е обучение чрез преживяване. В група от 8 до 15 човека се тренират определени умения: за комуникация, асертивност, лидерство, управление на времето, справяне със стреса, управление на конфликти, изграждане на адекватна самооценка, увереност в себе си и др. Натрупаният опит показва, че човек се обучава най-добре в практиката. Така например - човек се учи да шофира, като шофира, да пише - пишейки и да общува - общувайки.

Тренингите обикновено траят между един и десет дни и са на определена тема.

Често пъти, тренингите се провеждат извън София, на затворени места, където един добър психотерапевт може да откъсне групата от ежедневната напрегната среда и да съсредоточи членовете ѝ върху това да работят по конкретен проблем негова помощ.

 

Справяне с различни психологични състояния


Можете да запишете консултация или терапия, когато изпитвате емоционални затруднения, силен психически или телесен дискомфорт и когато вече сте изчерпали всички възможности сами да подобрите ситуацията, в която се намирате


Индивидуални психотерапевтични консултации и групови терапии се провеждат в кабинета ми на адрес:

 
Резервирайте час за сесия