Невропсихологична оценка

психология

Невропсихологичната (и психологична) оценка прилага структурирани тестови методи за количествено определяне и качествен анализ на когнитивните и поведенчески разстройства развити в следствие на психичното разстройкво или абнормно развитие на мозъка.

Целта на оценката е:

  • Да се определи наличието на когнитивен дефицит
  • Да се оцени степента и спецификата на когнитивната дисфункция
  • Да се оцени наличието и вид на деменцията

Оценяват се следните психични функции:

  • Обща интелигентност и деменция
  • Абстрактно мислене, решаване на проблеми, формиране на понятия
  • Екзекутивни функции
  • Памет, ориентация и заучаване
  • Внимание и концентрация
  • Висши корови функции
  • Език и реч

Какво представлява невропсихологичната оценка?

Терминът „невропсихологична оценка“ се отнася до процес, при който квалифициран психолог, събира информация за своя клиент от различни източници, анализира я и определя дали има неврологични причини, поради които някои дейности като училище, работа, поведение или поддържане на социални взаимоотношения, може да представляват особено предизвикателство за личността.

Целта на невропсихологичната оценка е да изследва и разяснява изчерпателно всичко, което може да попречи на успеха на някого, и да даде конкретни, индивидуални препоръки за това как този човек може да функционира по-добре. След като завърши оценката, специалистът ще предостави дълъг, подробен доклад, в който е очертал всички събрани данни и произтичащите от тях препоръки.

Пълната невропсихологична оценка оценява широк спектър от когнитивни способности, академични умения, социално / емоционално функциониране и поведение. По-конкретно, клиентът ще бъде изпитан чрез словесни разсъждения, визуални разсъждения, скорост на обработка, визуални пространствени умения, памет, език, сензомоторни умения, внимание, четене, писане и математика.

Ползата от оценката и препоръките, които идват заедно с нея, когато става въпрос за деца, е лекуващите специалисти, учители и родители да разберат защо детето има затруднения в определени области. Благодарение на оценката ще бъдат дадени и препоръки за най-подходящите интервенции или терапии, които да подобрят състоянието на детето.

Целта на невропсихологичната оценка е внимателно и цялостно да оцени и идентифицира силните и слабите страни в множество области, да помогне да се изяснят диагнозите, свързани с редица учебни и психологически проблеми, благодарение на което да се разработят конкретни препоръки за справяне с нуждите на детето у дома и в училище. Резултатите и диагностичното концептуализиране на проблемна или множество проблемни области също могат да помогнат на родителите да разберат по-добре силните и слабите страни на детето и да отговорят на свързаните с тях проблеми в домашна среда.

Видове невропсихологични оценки

Когнитивна оценка

Основната цел на когнитивната оценка е да се анализира обхватът на вниманието на човека, паметта, езика и изпълнителната функция. Изпълнителните функции включват планиране, превенция, контрол, наблюдение и организация. За целта психолозите използват стандартизирани тестове, които регистрират количествената и качествена информация.

Отношението на пациента към теста и изпълнението на самия тест е също толкова важно, колкото са и резултатите. В повечето случаи информацията от членовете на семейството е от решаващо значение. Това е така, защото понякога хората с психологически проблеми не са наясно, че техният интелектуален капацитет е различен. Така че информацията от близки роднини и приятели е от съществено значение за точната оценка.

Оценка на изпълнителна функция и социално познание

Този тип невропсихологична оценка е много разпространена при децата. Състои се от серия от невропсихологични задачи, които измерват нивото на зрялост и когнитивните резултати.

Оценка на визуално-пространствени функции

Визуално-пространствените функции са много полезни в нашето ежедневие. Те ни позволяват да представяме, анализираме и манипулираме обекти с нашите умове. Без тях например би било невъзможно да налеем вода в чаша, без да я разлеем.

Това, което в началото може да изглежда като проблем със зрението, всъщност може да има повече общо с мозъчната функция и да е свързан с последващите етапи на обработката на информацията. С други думи – с гностичните процеси, свързани с областите на асоцииране в мозъчната кора.

Както виждате, невропсихологичната оценка измерва различни неща. Сред тях са общи интелектуални способности, език, личност, темперамент, внимание, памет и други умения на високо ниво. Експертите анализират някои способности повече от други в зависимост от нуждите на пациентите.
Невропсихологичната оценка може да бъде от решаващо значение за правилната диагноза

Невропсихологичната оценка има много приложения, едно от които е да се определи кои области или интелектуални функции са променени. Например, тя помага да се идентифицират проблеми с паметта, които е невъзможно да бъдат открити по друг начин. Невропсихологичната оценка например е единственият професионален инструмент, който може да помогне за ранно откриване на някои патологии като например болестта на Алцхаймер.

Резервирайте час за сесия