Брачно и фамилно консултиране

фамилна психотерапия

Фамилна терапия: Консултиране на семейства и двойки

Всяка двойка започва своите отношения с високи и радостни очаквания. Когато нещата започнат да вървят зле и всички опити за възстановяване се провлят, двойките често търсят помощ от психотерапевт. Моят опит от работа с двойки е, че това може да е трудна работа, но тя е изключително награждаваща. Повечето двойки са много мотивирани да работят упорито, за да възстановят любовта едни към друг, и да намерят баланс и респект.

Работата започва винаги с дефиниране на проблемите, като всеки партньор слуша внимателно възприятията и опита на другия. Двойката работи с точкита на конфликта, като  се конфронтират дълбоко вкоренените и понякога много скрити системи на убеждения. Тези системи от убеждения обикновено са завещани от семейните истории. Тези семейни истории повлияват сегашните отношения на двойката по начини, които често са много изненадващи.  Партньорите се насочват да направят основни промени във емоционалните и вербалните комуникационни модели на отношения, и да практикуват тези промени както вътре в писохтерапивтичния кабинет така и извън него.

Този вид писхотерапия, който аз правеждам се фокусра както на отношението, така и на двете отделни личности, които образуват отношението. Този вид на брачна терапия може да е много емоционален, защото възлага много внимание на разбирането на заплетените емоционални корени на конфликтите. С тези заплетени корени се работи много внимателно и твърдо.

Двойките отиват на терапия когато:

 • Има криза и обезсърчаване за бъдещия съвместен живот
 • При нерадостни и деструктивни отношения
 • При емоционално нездрави граници
 • При обезверяване от проблеми в комуникацията
 • Когато двамата страдат от сексуални проблеми
 • Двамата изпитват отчуждение

Бракът носи със себе си много предизвикателства, за които ние не винаги сме готови и понякога се нуждаем от помощ от квалифицирано и непредубедено  трето лице.

Целта на психологичното консултиране е да направи двамата партньори способни да постигнат следните цели:

 • Да развият по-успешни комуникативни умения
 • Да възстановят първоначалните чувства
 • Да разберат ролите и отговорностте на всеки партньор
 • Да се свържат интимно, интелектуално и духовно
 • Да станат добри слушатели
 • Да си показват взаимно уважение
 • Да си поставят здрави граници
 • Да развият доверие
 • Да излекуват стари рани
 • Да развият умения за ефективно решаване на проблеми
 • Да поставят споделени цели
Резервирайте час за сесия